Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zdobyliśmy I. Nagrodę Euroregionu Nysa !
akcja
Zdobyliśmy I. Nagrodę Euroregionu Nysa !
Z rado­ścią dzie­limy się z Wami na­szą na­gro­dą, którą otrzyma­liśmy wspól­nie z bi­blio­teka­mi w Liber­cu i Zit­tau. To na­gro­da za na­szą współp­racę trans­gra­nicz­ną i, jak usłysze­liśmy w uzasad­nie­niu, za
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry