Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wiosenne kiermasze książek
akcja
Wiosenne kiermasze książek
Sza­now­ni Czytel­nicy. Za­raz po ma­jowej przer­wie roz­po­czyna­my na­sze wio­sen­ne kier­ma­sze. Jak co ro­ku, każdy kier­masz od­będzie się przed bu­dyn­kiem agen­dy zaj­mu­jącej się kier­ma­szem.

Za­prasza­my ser­decz­nie.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży