Nasz profil na instagramie
1 tys.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020
akcja
Zakup nowości wydawniczych
Za­prasza­my po nowo­ści do Bi­blio­teki w bu­dyn­ku głów­nym i do na­szych fi­lii w Cie­plicach, So­bie­szowie, Ma­cie­jowej i na Za­bo­brzu. Książn­ica Kar­ko­noska pod ko­niec 2020 ro­ku wzbo­ga­ciła swój księgo­zbiór o 5586 nowych książek i au­dio­bo­oków.
Gang Włóczykija