Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wypożyczanie książek z „Wypożyczalni Regionalnej”
akcja
Wypożyczalnia Regionalna ponownie otwarta
Księgo­zbiór z /Wy­po­życzal­ni Re­gio­nal­nej/ jest znów do­stęp­ny.

W sprawie wy­po­życze­nia kon­kret­nego ty­tu­łu pro­simy o kon­takt pod nr tel. 75 75-259-31 a po od­biór pro­simy zgłaszać się w Wy­po­życzal­ni Głów­nej, ul. Ban­ko­wa 27, p. I.
e-booki LEGIMI w Książnicy Karkonoskiej