Nasz profil na instagramie
1 tys.
Książka pod choinkę, z dedykacją.3. Targi Książki Regionalnej z...
akcja
Książka pod choinkę, z dedykacją
Za­prasza­my na trze­cią edycję świątecz­nych tar­gów książki re­gio­nal­nej, pod­czas których będzie można spot­kać au­to­rów i zdobyć au­to­graf z de­dyka­cją, co mo­że stać się nie­pow­tarzal­nym pre­zen­tem dla naj­bliższych.
DKK „Laboranci z Karkonoszy”