Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zamknięcie biblioteki (aktualizacja 15 kwietnia 2021)
inne
Zamknięcie biblioteki
W związku z sytuacją epidemiologiczną biblioteka nadal zamknięta
29 marca do 25 kwietnia 2021 r.
Dro­dzy Czytel­nicy! W związ­ku z obec­ną sy­tu­acją epide­mio­logicz­ną, okres za­mk­nięcia bi­blio­teki zo­staje prze­dłużony do 25 kwiet­nia. Wszyst­kie przy­pa­dające na ten czas ter­mi­ny zw­ro­tów zo­stały prze­nie­sio­ne, a ka­ry za okres za­mk­nięcia bi­blio­teki nie będą na­liczane. Za utrud­nie­nia prze­prasza­my.
e-booki LEGIMI w Książnicy na rok 2021