Nasz profil na instagramie
1 tys.
Karkonosze na dawnych rycinach i litografiach – spotkanie...
spotkanie autorskie
Karkonosze na dawnych rycinach i litograf
Spot­ka­nie z Pe­trem Berg­man­nem będzie ilu­stro­wane pro­jek­cją re­pro­duk­cji gra­fik. Pre­lek­cja do­ty­czyć będzie au­to­rów rycin i lito­gra­fii, hi­sto­rii kar­ko­noskich sch­ro­nisk oraz pra­cy nad książką. O ksi
data 1 lutego 2019
godzina 17:00
miejsce ul. Bankowa 27; sala konferencyjna, III p.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry