Home > Strony > O nas > Historia
Facebook
Instagram
Tiktok
Historia

Kilka ważnych dat dla jeleniogórskiej Biblioteki:

1947 – powstaje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze

1948 – powołana zostaje do życia Miejska Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze

1953 – otwarte zostają w centrum Jeleniej Góry Filia nr 1 i Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej

1971 – powstaje Filia nr 3 na osiedlu Zabobrze

1972 – nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Powiatową Biblioteką Publiczną w jedną instytucję pod nazwą Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze

1975 – reforma administracyjna państwa utworzyła województwo jeleniogórskie i przekształciła Bibliotekę w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, poszerzając jej zadania i funkcje

1976 – po przyłączeniu miast Cieplic Śląskich Zdroju i Sobieszowa do Jeleniej Góry przekształcono funkcjonujące tam Miejskie Biblioteki Publiczne w Filię nr 4 i Filię nr 5.
W wyniku przyłączenia do Jeleniej Góry miejscowości Maciejowa, funkcjonująca tam filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich stała się Filią nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

1980 – utworzono Filię nr 7 na osiedlu Zabobrze II

1996 – otwarto na osiedlu Zabobrze III Filię nr 8

1999 – kolejna reforma administracyjna kraju likwiduje województwo jeleniogórskie i przekształca Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Grodzką Bibliotekę Publiczną

15 lipca 2008 – Grodzka Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska