Home > Projekty > Projekt modernizacyjny biblioteki
Facebook
Instagram
Tiktok

Projekt modernizacyjny biblioteki

opublikowano: 5 kwietnia 2022, przez: jl

Bardzo miło nam przekazać, że Książnica Karkonoska realizuje zadanie

Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych
zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

Zadanie zrealizowano w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1, „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Uzyskano dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa w kwocie 650 000,00 zł

Dofinansowane także przez Miasto Jelnia Góra w kwocie 217 000,00 zł.


 

 

projekty   >>