Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wyzwanie Czytelnicze
inne
Wyzwanie Czytelnicze
Nowe wyzwanie na 2023 rok
Wi­tamy Na­szych Czytel­ników w 2023 ro­ku!!! Specjal­nie dla Was stworzyliśmy ka­len­darz Wy­zwanie Czytel­nicze Książn­icy Kar­ko­noskiej na 2023 rok. Każd­e­go mie­siąca będzie­my za­chęcać Was do wy­branej przez nas te­ma­tycz­nie lek­tu­ry. 📚 Sa­mi też będzie­my udostęp­niać in­teresujące ty­tu­ły, na które war­to zw­rócić uwagę. Prócz po­le­ca­nych książek, do­rzucimy cie­ka­wost­ki po­wiązane z na­da­ny
Gang Włóczykija