Nasz profil na instagramie
1 tys.
Nasi sponsorzy
inne
Nasi sponsorzy
Dziękujemy naszym przyjaciołom, którzy mają serce dla biblioteki i wspierają nas finansowo i rzeczowo.
8 października 2020 r.
Dziękujemy na­szym przy­ja­cio­łom, którzy ma­ją ser­ce dla bi­blio­teki i wspie­rają nas fi­nan­so­wo i rze­czowo.
e-booki LEGIMI w Książnicy na rok 2021