Nasz profil na instagramie
1 tys.
Biblioteka zamknięta w Wielką Sobotę
inne
Wielka Sobota
JCIiER Książnica Karkonoska będzie nieczynna.
20 kwietnia 2019 r.
JCIiER Książnica Karkonoska
Uprzej­mie in­for­mu­jemy P. T. Czytel­ników, że dnia 20 kwiet­nia br. (Wiel­ka So­bo­ta) JCIiER Książn­ica Kar­ko­noska wraz ze wszyst­ki­mi swoimi fi­lia­mi będzie nie­czyn­na.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży