Nasz profil na instagramie
1 tys.
W prasie o DKK Czeski čtvrtek albo inny dzień tygodnia – ...
akcja
W prasie o DKK Czeski čtvrtek albo inny d
Dzia­łal­ność DKK Cze­ski čtvr­tek al­bo in­ny dzień ty­god­nia za­in­tereso­wała re­dak­cję "Po­rad­ni­ka Bi­blio­teka­rza". W naj­now­szym numerze te­go bran­żowe­go cza­so­pisma dla bi­blio­teka­rzy uka­zał się ar­ty­kuł o
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży