Nasz profil na instagramie
1 tys.
Patroni zabobrzańskich ulic Stanisław Moniuszko
akcja
Patroni... Stanisław Moniuszko
Stanisław Mo­niusz­ko to jeden z naj­słyn­niej­szych pol­skich kom­po­zyto­rów, twór­ca licz­nych oper i operetek, na­zywany oj­cem pol­skiej opery na­ro­dowej.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży