Home > Strony > O nas > Granty
Facebook
Instagram
Tiktok
Granty

GRANTY W 2015 ROKU:

Projekt

Nowoczesna biblioteka – zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych

współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Jeleniej Góry

projekt_czerwona

logo_umjg_imprezy

wartość projektu: 330 000,00 zł

(w tym z dotacji MKiDN: 200 000,00 zł

i Urzędu Miasta jeleniej Góry: 130 000,00 zł)

realizacja: I-XII 2015 r.

W ramach projektu zaplanowano zakup 2 KSIĄŻKOMATÓW- urządzenia selfcheck w systemie RFID do dokonywania samodzielnych wypożyczeń i zwrotów, 2 wrzutni – biblioboxów, jeden zamontowany zostanie przed budynkiem przy ul. Bankowej 27, drugi przy jednej z zabobrzańskich Filii, 6 urządzeń do kodowania i udostępniania księgozbioru w systemie RFID, 1 urządzenie – asystent bibliotekarza, mobilne skontrum w systemie RFID, 115 000 etykiet RFID do umożliwienia samodzielnego udostępniania  i zabezpieczenia księgozbioru, 7 000 kart czytelniczych w systemie RFID, umożliwiających korzystanie z systemu, licencje systemu bibliotecznego dla Książkomatów, adaptację drzwi wejściowych do systemu RFID, zakup i montaż bramek zabezpieczających.

Zadanie realizowane jest w 2015 roku, początkowo systemem samodzielnych wypożyczeń i zwrotów zostanie objęty księgozbiór Wypożyczalni przy ul. Bankowej 27.

System automatycznych zwrotów i wypożyczeń oraz wrzutnie zostaną udostępnione Czytelnikom w 2015 roku.


GRANTY W 2014 ROKU:

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

zakup_nowosci_bn

1408372303

logo_umjg_imprezy

Cele zadania: Wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Okres realizacji: 22.08 – 30.11.2014

Wartość zadania: 8 487,00 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej: 6 365,25 zł

Dotacji jednostki samorządu terytorialnego: 2121,75

Efekty: Do 30 listopada zakupiono 457 wol. nowości wydawniczych, tj. o 155 egz. więcej niż zakładano. Posiadane fundusze, tj. dotację Biblioteki Narodowej oraz Urzędu Miasta Jeleniej Góry (wkład własny), wykorzystano w całości. Książki opracowano i udostępniono czytelnikom w drugiej połowie grudnia. Z każdym z partnerów rozpoczęto współpracę zgodnie z założonym planem na rok szkolny 2014/2015. W sumie zrealizowano wspólnie 21 działań (lekcji, spotkań autorskich, publikacji, konkursów i wystaw) dla 863 uczniów. Wyprodukowano ulotkę informacyjną na temat polecanej literatury biblioterapeutycznej.
Pod koniec pierwszego semestru osiągnięto ok. 43 proc. zakładanych wskaźników liczby działań i liczby uczniów.

Uczę się być eko

akcja eko

logo_umjg_imprezy

Cele zadania: Organizowanie i polepszanie dostępu czytelników do informacji ekologicznej zawartej w książkach, czasopismach, wydawnictwach elektronicznych i na stronach internetowych oraz wspieranie formalnej edukacji ekologicznej.

Okres realizacji: 2.02 – 30.11.2014

Wartość zadania: 50 122,50 zł

Dotacja WFOŚiGW: 35 000 zł

Dotacja celowa Urzędu Miasta Jeleniej Góry: 7 000 zł

Efekty: W ramach zadania przeprowadzono 8 konkursów o tematyce ekologicznej, w których udział wzięło 347 osób. Wręczono 347 kompletów nagród. Zorganizowano 8 wystaw pokonkursowych, które obejrzało ok. 1500 osób (uczestnicy konkursów, ich znajomi i rodziny, a także czytelnicy odwiedzający bibliotekę). Zorganizowano 18 godz. lekcyjnych oraz 18 godz. zegarowych warsztatów o tematyce ekologicznej lub pokrewnej, głównie dla dzieci
i młodzieży. Zakupiono 739 książek związanych z tematem przyrody i ekologii oraz zaprenumerowano 27 tytułów (41 egzemplarzy) czasopism na potrzeby 1200 czytelników Książnicy. Uzupełniono Ekologiczny Serwis Prasy Regionalnej o 48 pozycji.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1

zakup_nowosci_bn

logo_umjg_imprezy

Cele zadania: Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Okres realizacji: 22.08 – 30.11.2014

Wartość zadania: 51 900,00 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej: 36 900,00 zł

Dotacji jednostki samorządu terytorialnego: 15 000,00 zł

Efekty: Realizacja zadania nastąpiła do 30 listopada 2014 r., a w grudniu tego samego roku książki trafiły do Czytelników. W sumie wzbogacono księgozbiór Książnicy Karkonoskiej
o kolejne 2402 książki.

Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej na rzecz bibliotek Powiatu Jeleniogórskiego

powiat

Zadanie wynikające z porozumienia podpisanego między Powiatem Jeleniogórskim
a Miastem Jelenia Góra, powierzające Książnicy Karkonoskiej opiekę merytoryczną nad bibliotekami w powiecie oraz zakup księgozbioru, prasy dla czytelników z terenu powiatu.
W ramach zadania dokonywany jest zakup Księgozbioru Wymiennego, który w formie depozytu udostępniany jest bibliotekom. Planowane są szkolenia bibliotekarzy, konferencja na temat pracy z czytelnikiem, zakup materiałów dydaktycznych, księgozbioru fachowego, wyjazdy szkoleniowe. Wysokość dotacji to 60 000 zł.

Fundusz Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013, Cel 3, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Przekraczamy Granice (za pośrednictwem Euroregionu Nysa z udziałem środków z budżetu państwa)

GRANTY W 2013 ROKU:

Akcja-Eko-Edukacja

akcja eko

logo_umjg_imprezy

Program edukacji ekologicznej obejmujący organizację 10 konkursów (plastycznych, fotograficznych, wiedzy, literackich), wakacji z ekologią, rajdu Czytelników i Bibliotekarzy
z warsztatami ekologicznymi, zakup księgozbioru i prenumeratę czasopism z ekologii i nauk pokrewnych. Tegoroczna edukacja ekologiczna skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i skupiona jest na promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej, Sudetów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz Rudawskiego parku Krajobrazowego. Wartość zadania wynosi 46 240 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 27 140 zł. Część wkładu własnego
w wysokości 6 100 zł zostanie dofinansowany ze środków Miasta Jelenia Góra. Termin realizacji zadania 2 kwietnia – 7 grudnia 2013 roku.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Zakup nowości wydawniczych

logo_umjg_imprezy

Program Biblioteki Narodowej, skierowany do bibliotek publicznych w Polsce. W 2013 roku Książnica Karkonoska otrzymała na zakup księgozbioru 40 000 zł z budżetu państwa, wkład własny w kwocie 15 000 zostanie dofinansowany ze środków Miasta Jelenia Góra. 1/3 kwoty dotacji zostanie przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej na rzecz bibliotek Powiatu Jeleniogórskiego

Biblioteka powiatowa

Zadanie wynikające z porozumienia podpisanego między Powiatem Jeleniogórskim
a Miastem Jelenia Góra, powierzające Książnicy Karkonoskiej opiekę merytoryczną nad bibliotekami w powiecie oraz zakup księgozbioru, prasy dla czytelników z terenu powiatu.
W ramach zadania dokonywany jest zakup Księgozbioru Wymiennego, który w formie depozytu udostępniany jest bibliotekom. Planowane są szkolenia bibliotekarzy, konferencja na temat Dokumentów Życia Społecznego i regionalizmu, zakup materiałów dydaktycznych, księgozbioru fachowego, wyjazdy szkoleniowe. Wysokość dotacji to 60 000 zł.

Wirtualna biblioteka e-Pogranicze 

Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze

Szczegółowe informacje na stronie:  https://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription/571

Dotacja na organizację imprez ze środków Miasta Jelenia Góra

Dotacja na organizację imprez ze środków Miasta Jelenia Góra

Środki przyznane zostały na organizacje spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki, konkursów i akcji czytelniczych, wystaw. Wysokość dotacji przyznanej przez Miasto Jelenia Góra wynosi 15 000,00 zł.