Home > Polecamy > Henryk Samsonowicz</br>Nieznane dzieje…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Henryk Samsonowicz
Nieznane dzieje Polski. W Europie czy jej skraju

opublikowano: 20 maja 2019, przez: jl

Kieszonkowy format książki, niewiele ponad 200 stron, aż nie do uwierzenia, że można na nich pomieścić całość historii Polski, przy czym publikacja ani przez moment nie gubi formy przejrzystego i logicznego wykładu. Taka kondensacja treści udaje się tylko wybitnym historykom i znawcom tematu. Poprzednie wydanie nosiło tytuł „Miejsce Polski w Europie”. I chyba dopiero zestawienie obu tytułów daje najlepszy obraz prezentowanej książki, której przewodnią myślą jest przyjrzenie się naszym dziejom na tle wydarzeń i zjawisk zachodzących w Europie. Europie pojmowanej jako przestrzeń współistnienia odmiennych idei i obyczajów, ale wspólnego systemu wartości, kanonu piękna, zasad samorządności wspólnot lokalnych obok idei parlamentaryzmu i sformułowanych praw człowieka. Rozważania dotyczą głównie problematyki gospodarczej i kulturalnej, ale nierozłącznie związanej z polityką. Tematu oczywiście nie da się potraktować jednolicie, bo w okresie obejmującym tysiąc lat dziejów udział Polaków w międzynarodowych rozgrywkach był różny: od skromnego i niewielkiego przez znaczący aż do wejścia do ścisłej czołówki europejskich potęg, aby znów znaleźć się w miejscu ograniczonego wpływu. Z bogactwa myśli, spostrzeżeń, konstatacji, celnych uwag trudno wybrać tę jedną najważniejszą. Życie jednak samo daje podpowiedź: „w sferze organizacji szkolnictwa i oświaty trudno nie doceniać dzieła Komisji Edukacji Narodowej, dzięki któremu doszło do wychowania pokolenia, które umożliwiło przetrwanie narodu. Komisja urosła do rangi pierwszego w świecie Ministerstwa Oświaty i Nauki, instytucji, której autorytet opierał się m. in. na szerokiej współpracy międzynarodowej. Jeśli obecnie powtarza się w krajach rozwiniętych, że najbardziej opłacalną inwestycją gospodarczą jest łożenie na naukę, to prawdę tę, leżącą u podstaw cywilizacji współczesnej, nie tylko europejskiej, Polska uznała jako jedno z pierwszych państw w Europie. Zasługą Rzeczypospolitej było stworzenie urzędu państwowego, który łączył dwie funkcje: reformatora oświaty i na szczeblu najwyższym mecenasa badań naukowych.”

Książka dostępna w zbiorach Książnicy karkonoskiej. (KH)

wszystko z kategorii: Polecamy <<   >>