Nasz profil na instagramie
1 tys.
Zgrani DolnoślązacyTurniej gier planszowych nie tylko dla rodzin
akcja
Zgrani Dolnoślązacy - Turniej gier planszowych nie tylko dla rodzin
Pro­jekt Książn­icy Kar­ko­noskiej do Dol­nośląskie­go Bu­dżetu Obywatel­skie­go. Za­prasza­my do po­par­cia. Nasz pro­jekt ma numer 57.
Głoso­wać można od 13-26 ma­ja 2019 r.
Książnica Karkonoska dla dzieci i młodzieży