Nasz profil na instagramie
1 tys.
Otwieramy bibliotekę
inne
Otwieramy bibliotekę
Biblioteka otwarta od 26 kwietnia (za wyjątkiem Filii Nr 6 i Filii Nr 8)
26 kwietnia 2021 r.
Dro­dzy Czytel­nicy, od po­nie­działku 26 kwiet­nia bi­blio­teka znów będzie dla Was otwar­ta (oczywi­ście z za­chowaniem wszel­kich za­le­ceń sa­nitar­nych). Wy­jąt­kiem jest Fi­lia Nr 6 - ze względu na re­mont zo­stanie otwar­ta 10 ma­ja oraz Fi­lia Nr 8 - da­ta otwar­cia zo­stanie po­da­na w późn­iej­szym cza­sie. Za­prasza­my!
e-booki LEGIMI w Książnicy na rok 2021