Nasz profil na instagramie
1 tys.
„Góry, jakich świat nie widział” Sandry Nejranowskiej
spotkanie autorskie
Góry, jakich świat nie widział
„Góry, ja­kich świat nie wi­dział” San­dry Nej­ranow­skiej to zbiór opo­wie­ści czę­ścio­wo opar­tych na daw­nych po­da­niach z Kar­ko­noszy i oko­lic,.
data 11 grudnia 2018
godzina 16:00
miejsce Sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27, III p.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry