Home > Kalendarium > Sudety
Nasz profil na instagramie
1 tys.
Sudety
opublikowano: 2 maja 2011, przez: admin
w maju odnotowano w Sudetach trzęsienie ziemi
wszystko z kategorii: , ,
opublikowano: 23 października 2009, przez: admin
Obszar podsudecki był objęty zasięgiem drgań skorupy ziemskiej, o czym informował krolewsko-pruski Urząd do Spraw Geologii.
wszystko z kategorii:
opublikowano: 8 lutego 2009, przez: admin
Powstała 10 Dywizja Sudecka Wojska Polskiego
wszystko z kategorii: ,
opublikowano: 28 listopada 2008, przez: admin
początek wędrówek na najwyższy szczyt Sudetów, schronienia wędrowcom udziela Buda Samuela na Złotówce
wszystko z kategorii: , ,
opublikowano: 28 listopada 2008, przez: admin
założono księgę pamiątkowa w Budzie Samuela na Złotówce
wszystko z kategorii: ,
opublikowano: 28 listopada 2008, przez: admin
podróż J. W. Goethego po Sudetach
wszystko z kategorii: , ,
opublikowano: 28 listopada 2008, przez: admin
po Sudetach podróżuje John Quincy Adams – ambasador USA w Berlinie, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych
wszystko z kategorii: , ,
opublikowano: 28 listopada 2008, przez: admin
we Wrocławiu ukazuje się obszerny przewodnik po Sudetach J. Ch. G. Berndta
wszystko z kategorii: ,
opublikowano: 31 października 2008, przez: admin
w Sudetach miało miejsce trzęsienie ziemi
wszystko z kategorii:
opublikowano: 21 lipca 2008, przez: admin
Pierwszy Zjazd Pisarzy Ziemi Sudeckiej
wszystko z kategorii: