Home > Kalendarium > Stowarzyszenia i Fundacje
Facebook
Instagram
Tiktok
Stowarzyszenia i Fundacje
opublikowano: 25 sierpnia 2014, przez: admin
utworzono Towarzystwo Wspomagania Potrzebujących Pomocy Pracowników Handlowych.
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
FKE otrzymuje PRO PUBLICO BONO za najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii „Rozwój Środowiska i Regionu”
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
Fundacja Kultury Ekologicznej otrzymuje od Miasta Jelenia Góra Dwór Czarne notarialnym aktem darowizny – na własność.
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
powstaje Międzynarodowe Towarzystwo Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne” wspierające realizacje misji FKE
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
powstaje Fundacja Kultury Ekologicznej koordynator rozpoczętej 19 lat wcześniej obywatelskiej kampanii o uratowanie i rewitalizację Dworu Czarne
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
w marcu powstaje koncepcja utworzenia w Dworze Czarne ośrodka praktyk i wdrożeń ekologicznych a materializuje się jako spółka „Ośrodek Kultury Ekologicznej EKO”
opublikowano: 16 listopada 2010, przez: admin
zrujnowany Dwór czarne wizytują członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego – jest to początek kampanii na rzecz ratowania zabytku