Home > Zamówienia publiczne > Zapytania ofertowe > Systematyczna dostawa 3367 egzemplarzy…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Systematyczna dostawa 3367 egzemplarzy książek (3208 tytułów) – rozstrzygnięte

opublikowano: 28 września 2015, przez: admin

OGŁOSZENIE

Dyrektor Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na systematyczną dostawę książek „realizowaną ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra i ze środków Starostwa Powiatowego.

 

Zamawiający:
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra tel. (075) 752-25-57, fax (075) 752-28-84,

e-mail: sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
systematyczna dostawa 3367 egzemplarzy książek (3208 tytułów) – tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z załącznikiem nr 2-22 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji dostawy: do 3 listopada 2015 r.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 6 października 2015 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „Zapytanie Ofertowe na dostawę książek dla Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze – rok 2015 „. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 – Sekretariat pok. 202, 58-500 Jelenia Góra tel. (075) 752-25-57,

fax (075) 752-28-84, e-mail: sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl

Rozstrzygnięcie ( jpg )

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia ( pdf )
 2. Pełna treść zapytania ( pdf )
 3. Wzór umowy ( pdf )
 4. 2015_Zal.1_Formularz_ofertowy
 5. 2015_Zal.2_Lista1_BN_WG
 6. 2015_Zal.3_Lista2_BN_CZ
 7. 2015_Zal.4_Lista3_BN_F3
 8. 2015_Zal.5_Lista4_BN_F4
 9. 2015_Zal.6_Lista5_BN_F5
 10. 2015_Zal.7_Lista6_BN_F6
 11. 2015_Zal.8_Lista7_BN_F7
 12. 2015_Zal.9_Lista8_BN_F8
 13. 2015_Zal.10_Lista9_BN_BD
 14. 2015_Zal.11_Lista10_BN_IB
 15. 2015_Zal.12_Lista11_PO_IB
 16. 2015_Zal.13_Lista12_PO_CZ
 17. 2015_Zal.14_Lista13_PO_F3
 18. 2015_Zal.15_Lista14_PO_F4
 19. 2015_Zal.16_Lista15_PO_F5
 20. 2015_Zal.17_Lista16_PO_F6
 21. 2015_Zal.18_Lista17_PO_F7
 22. 2015_Zal.19_Lista18_PO_F8
 23. 2015_Zal.20_Lista19_PO_BD
 24. 2015_Zal.21_Lista20_PO_WG
 25. 2015_Zal.22_Lista21_PO_KW
wszystko z kategorii: Zamówienia publiczne, Zapytania ofertowe <<   >>