Home > Wydarzenia > Bogusław Jasiński – „Zaczarowane słowo…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Bogusław Jasiński – „Zaczarowane słowo miłość”

opublikowano: 7 maja 2015, przez: jl

Książnica Karkonoska zaprasza na spotkanie autorskie z Bogusławem Jasińskim, noszące tytuł „Zaczarowane słowo miłość”. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2015 r. o godz. 18.00 w galerii Jeleniogórskiego Szlaku Sztuki (dawny CITiK) przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.

Bogusław Jasiński – filozof, poeta, artysta, maratończyk. Żyje na uboczu, w górach.

Urodzony w 1953 r., ukończył w Warszawie filozofię, filologię polską a także Wydział Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej. W 1981 r. został wybrany przez dziennikarzy Najwybitniejszym Młodym Polakiem. Był twórcą i liderem grupy artystycznej „Pracownia Teatru” oraz jednym z animatorów ruchu awangardy. Był pracownikiem Polskiej Akademii Nauk oraz wykładowcą na wielu uczelniach w kraju i za granicą.

Stworzył i od wielu lat rozwija koncepcję etosofii – koncepcję z jednej strony krytycznej wobec filozofii, a z drugiej poza nią wykraczającą.

 

W swojej najnowszej książce pt. „Miłość”, podejmuje się analizy tego uczucia z punktu widzenia filozofa. Odrzuca potoczne oraz zdroworozsądkowe rozumienie i stara się dotrzeć do jego najbardziej fundamentalnych znaczeń. Wychodzi od spostrzeżenia, iż szeroki zakres znaczenia tego pojęcia jest odwrotnie proporcjonalny do jego rzeczywistej treści. Dlatego słowo to zostało w potocznym życiu „zaczarowane” i nikt już nie wie, co naprawdę może znaczyć. Miłość w takim razie jest atrybutem samego istnienia i dlatego autor najchętniej zmieniłby sens kartezjańskiego twierdzenia na „jestem, więc kocham”.

Najważniejsze dzieła:

  • „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki prosesów twórczych”
  • „Myślenie Heideggerem”
  • „Zagubiony ethos”
  • „Dwie fenomenologie: Hesserl i Heidegger”
  • „Droga myśli”
  • „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”
  • „Sztuka? – Tylko wtedy kiedy jestem”
  • „Dalej, inaczej…”
  • „Życie i cierpienie młodego W.”

 

Dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra - Logo

19 maja 2015 r.
godz. 18.00
Sala konferencyjna w galerii Jeleniogórskiego Szlaku Sztuki (dawny CITiK)
wszystko z kategorii: Wydarzenia <<   >>