Home > Wydarzenia > Poeci dla Muzeum
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Poeci dla Muzeum

opublikowano: 16 kwietnia 2015, przez: jl

Książnica Karkonoska wspiera konkurs literacki zorganizowany przez „Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna” oraz stowarzyszenie literackie „W Cieniu Lipy czarnoleskiej” pt.: Poeci dla Muzeum.

  • Tematem konkursu jest szeroko pojęta europejska integracja kulturowa, z podkreśleniem roli Dolnego Śląska, a szczególnie rejonu Karkonoszy. Z okazji 10-lecia Muzeum zaprasza poetów do kreacji literackich z „Inspiracji Willi Wiesenstein”.
  • Konkurs wpisuje się w program działania Muzeum oraz naszego Stowarzyszenia, które w 2015 roku realizuje program pt. Fedor Sommer i jego rola w kulturze Dolnego Śląska. Dolny Śląsk pełen kultury, Muzeum DGH – miejsce szczególne, dialog kultur, położenie geograficzne, sprzyjające spotkaniom pełnym życzliwości i otwartości na innych.
  • Termin nadsyłania utworów – 10 maja 2015 roku. Można przyjść z wierszem do Muzeum w dniu 16 maja, jednak nie gwarantujemy udziału w szrankach poetyckich, natomiast pozostaje szansa na zakwalifikowanie utworu do druku. Wiersze prosimy przysyłać pocztą zwykłą na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną na maila Stowarzyszenia: kontakt@strumienie.eu
  • Forma: wiersze, do 3 od jednego autora, zapisane na papierze, na nośniku elektronicznym, przysyłane pocztą eletroniczną lub zwykłą. Wyjątkowo przyjmiemy także rękopisy od osób starszych (75 lat i więcej).
  • Rozstrzygnięcie konkursu: w dniu 16 maja 2015 roku podczas Nocy Muzeów, w Domu Gerharta Hauptmanna (Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32 58-570 Jelenia Góra, tel:+48(0)75- 755 32 86 fax: +48(0)75- 755 63 95, www.muzeum-dgh.pl)
  • Oceny utworów dokona jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej Muzeum.
  • Nagrody: zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Muzeum. Dodatkową nagrodą będzie zakwalifikowanie do druku w pokonkursowym almanachu i pamiątkowy egzemplarz tego almanachu (wysłany do autora w późniejszym terminie z przyczyn oczywistych).
13 kwietnia do 10 maja 2015 r.
wszystko z kategorii: Wydarzenia <<   >>