Home > Wydarzenia > Miasto Jelenia Góra przyjazne dla sprawiedliwego handlu
Facebook
Instagram
Tiktok

Miasto Jelenia Góra przyjazne dla sprawiedliwego handlu

opublikowano: 13 września 2018, przez: jl

Niezwykle miło nam poinformować,
że Jelenia Góra staraniem lokalnej społeczności i władz uzyskało 1 września 2018 r.
tytuł MIASTO PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU


Miasto Jelenia Góra, jako pierwsze na Dolnym Śląsku i drugie w Polsce uzyskało tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w dniu 01.09.2018 r o godz.: 18:45 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

Wydarzenie jest zwieńczeniem starań, jakie Grupa Koordynująca kampanię podejmowała od wielu lat na rzecz promowania idei Sprawiedliwego Handlu, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji wśród mieszkańców i mieszkanek miasta ,szkół ,przedszkoli, organizacji pozarządowych, biznesmenów i pracowników administracji państwowej. Tym samym nasze miasto dołączyło do grona ponad dwóch tysięcy miast w 34 krajach świata chlubiących się tytułem Fair Trade Towns.!

Po kampanii trwającej niemal sześć lat, organizowanej przez grupę wolontariuszy, zostały wypełnione kryteria uzyskania tytułu. W ramach kampanii:

  • Rada Miasta przyjęła uchwałę popierającą ideę Sprawiedliwego Handlu,
  • Zlokalizowano w mieście 26 punktów sprzedaży, w których dostępne są produkty Sprawiedliwego Handlu, pochodzące od drobnych wytwórców z krajów Południa,
  • Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze został pierwszą szkołą w naszym mieście, która wypełniła kryteria uzyskania tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu,
  • W trakcie kilkudziesięciu wydarzeń promujących Sprawiedliwy Handel, zrównoważony rozwój i odpowiedzialną konsumpcję mieszkańcy miasta zapoznali się z ideą Sprawiedliwego Handlu, mieli też okazję poznać smaki egzotycznych produktów.

Dzięki kampanii jeleniogórscy konsumenci coraz świadomiej wybierają w sklepach produkty o etycznym pochodzeniu, których wytwarzanie nie wiązało się z łamaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz degradacją środowiska naturalnego. Najłatwiej rozpoznawalnymi produktami Sprawiedliwego Handlu są towary oznaczone znakiem systemu certyfikacji Fairtrade. W ofercie handlowej sklepów, stacji paliw, kawiarni w naszym mieście można spotkać: kawę, herbatę, czekoladę, kakao, cukier trzcinowy, banany ze Sprawiedliwego Handlu.

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade), jest to wspierany przez konsumentów międzynarodowy ruch społeczny organizowany przez organizacje pozarządowe, firmy, aktywistów i wolontariuszy na rzecz pomocy rozwojowej, wykluczonym ekonomicznie drobnym wytwórcom i pracownikom najemnym z krajów rozwijających się. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę warunków życia ubogich społeczności, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju.

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest polskim odpowiednikiem międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns. W jej ramach dwa miasta: Poznań i Jelenia Góra wypełniły kryteria uzyskania tytułu.

Więcej informacji o kampanii w Jeleniej Górze dostępna jest na oficjalnej Stronie Miasta Jelenia Góra w zakładce Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.


Informacji na temat kampanii w imieniu Grupy Koordynującej udziela:
Elżbieta Wardzała
tel: 668 222 263,
email: wardzalaelzbieta@wp.pl

wszystko z kategorii: Wydarzenia <<   >>