Home > Zasoby > Recenzje literatury regionalnej > Z dziejów Kamiennej Góry. Aus der…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Z dziejów Kamiennej Góry. Aus der Geschichte Landeshuts. Praca zbiorowa

opublikowano: 23 lutego 2018, przez: Pro Mo

Początki Kamiennej Góry sięgają  XIII wieku i związane są grodem obronnym, który został wybudowany na Zamkowej Górze. Sama nazwa sugeruje pierwotne przeznaczenie osady. Strażnica Kraju broniła dwóch ważnych szlaków handlowych, które właśnie tutaj się krzyżowały. Dzięki sprowadzeniu przez Bolka I cystersów, bezludna kotlina zaczęła rozwijać się rolniczo, a zakonnicy uczyli okoliczną ludność uprawy roślin i hodowli bydła. Praca zbiorowa nie jest chronologicznym opracowaniem historii kamiennej Góry. Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują wybrane przez siebie tematy z nią związane. Omówione zostały najstarsze dokumenty archiwalne, zabytki kartograficzne oraz informacje jakie można z nich wyczytać, zaprezentowana została historia kamiennogórskiego Kościoła Łaski, który jest mniejszym „bratem” jeleniogórskiej świątyni. Dzieje kościoła obejmują również okres powojenny, kiedy to część wyposażenia wyruszyła do Warszawy. Niezwykle ciekawy jest opis miejskich podziemi, które powstały podczas II wojny światowej. Wiąże się z nimi kilka tajemnic, a współcześnie stanowią atrakcję turystyczną, która nazwę zaczerpnęła z nazwy jednego z zakładów – ARADO. Ostatnio rozdział przybliża trudne początki szkolnictwa w Kamiennej Górze.  Publikacja pomija typowy dla miasta wątek rozwoju przemysłu włókienniczego, mimo to stanowi bardzo ciekawe źródło wiedzy regionalnej, a wielu tematach jest bardzo szczegółowym opracowaniem naukowym. Książka dostępna w zbiorach Książnicy Karkonoskiej. (JJ)

wszystko z kategorii: Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Polecamy, Recenzje literatury regionalnej <<   >>