Home > Oferty pracy > Poszukujemy pracownika na stanowisko…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Poszukujemy pracownika na stanowisko starszego bibliotekarza

opublikowano: 4 grudnia 2017, przez: jl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
starszego bibliotekarza
w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej –
Książnica Karkonoska

Dyrektor JCIiER – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko starszego bibliotekarza.

Wymagania kwalifikacyjne.

 • Niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: bibliotekoznawstwo),
  • kreatywność w pracy bibliotekarskiej,
  • znajomość literatury,
  • komunikatywność w pracy z młodzieżą i dorosłymi użytkownikami biblioteki,
  • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • predyspozycje do wystąpień publicznych,
  • biegła obsługa komputera i umiejętność uczenia się nowych programów,
  • umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT (Internet, poczta elektroniczna, pakiet MS Office).
 • Dodatkowe:
  • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność,
  • zainteresowanie literaturą i doświadczenie w promocji czytelnictwa,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy i pracy pod presją czasu,
  • przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, odporność na stres.
 • Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny i CV,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odpowiedni staż pracy i doświadczenie,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
  • dokument potwierdzający obywatelstwo polskie,
  • oświadczenie o niekaralności (pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Umożliwianie dostępu do zasobów wiedzy w Internecie. Udzielanie informacji o zbiorach oraz innych źródłach wiedzy i informacji,
  • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji bibliotecznej i czytelniczej dla wszystkich grup wiekowych,
  • inicjowanie i prowadzenie działań promujących literaturę i czytelnictwo oraz inne dziedziny sztuki,
  • prenumerata gazet i czasopism dla JCIiER – Książnica Karkonoska, a w szczególności prowadzenie akcesji oraz opracowywanie czasopism w systemie bibliotecznym ALEPH,
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych w Książnicy Karkonoskiej,
  • opieka nad kolekcją multimediów znajdujących się w Czytelni; filmy, płyty winylowe, CD,DVD,
  • współpraca z innymi instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

Forma zatrudnienia:
umowa o pracę, pełen etat.

Termin i miejsce składania dokumentów:
JCIiER – Książnica Karkonoska,
ul. Bankowa 27,
58-500 Jelenia Góra
sekretariat pok. 202

Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Jelenia Góra, dnia 04 grudnia 2017 r.

Pismo w formie pliku PDF

4 grudnia do 18 grudnia 2017 r.
godz. 15:00
Książnica Karkonoska
wszystko z kategorii: Oferty pracy, Wydarzenia <<   >>