Home > Zasoby > Recenzje literatury regionalnej > Minerały Zagłębia Miedziowego i…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Minerały Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska

opublikowano: 12 października 2017, przez: Pro Mo

Piękno minerałów tak, zachwyciło górnika, Henryka Kantora, że tej pasji i zachwytowi poświęcił swoje życie. Stał się kolekcjonerem, który wytrwale gromadził i wzbogacał swoje zbiory. Zostały one pokazane w formie albumu  przy okazji XXI Światowego Kongresu  Górniczego Kraków-Katowice 2008. Uczestnicy tego wydarzenia otrzymali piękną publikację, prezentującą bogactwo mineralne Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska. Fachowy wstęp omawiający budowę geologiczną dolnośląskich złóż miedzi wprowadza w skomplikowany i wielowarstwowy świat procesów chemicznych i krystalizacji oraz minerałów, które znajdują się pod naszymi stopami.  Zaopatrzeni w wiedzę  geologiczną możemy ruszać dalej, czyli delektować się pięknem kolekcjonerskich okazów. Autorzy książki zadbali o estetykę przekazu, bohaterami kolejnych stron są przepięknie sfotografowane przykłady margli, miedzi, kryształów, skupień, żył, soczewek, szczotek, przekrojów odcisków z barwnego geologicznego świata. Uroda, bogactwo form i barw ukrytych w tych okazach zapierają dech, a to przecież, jak pisze autor przedmowy, zaledwie mały fragment tego świata. Pan Henryk zbiera kamienie, tak można pomyśleć przed otwarciem tej książki, po jej przeczytaniu i obejrzeniu myśli się już tylko, że pan Henryk zbiera skarby.  Jego pasja staje się zrozumiała, a w pamięci pozostaną niezwykłe podziemne wytwory. Książka dostępna w zbiorach Książnicy Karkonoskiej. (JJ)

wszystko z kategorii: Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Polecamy, Recenzje literatury regionalnej <<   >>