Home > Wydarzenia > Książkowe dary z IPN we Wrocławiu
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Książkowe dary z IPN we Wrocławiu

opublikowano: 18 maja 2017, przez: Pro Mo

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu za przekazanie nam w darze wspaniałych książek dotyczących współczesnej historii. Publikacje wzbogacą księgozbiór Książnicy Karkonoskiej. Spośród kilkudziesięciu tytułów prezentujemy kilka, które szczególnie nam wpadły w oko:

Gajownik T.: Tajny front niewypowiedzianej wojny

… o tworzeniu się polskiego wywiadu wojskowego po I wojnie światowej, o zimnej ale pełnej ofiar wojnie wywiadów polskiego i litewskiego, o Polskiej Organizacji Wojskowej i Towarzystwie Straży Kresowej…

Kara i Giedraitis: opowieść o dwóch szpiegach, którzy próbowali coś zrobić wbrew geopolityce i wbrew, jak byśmy dziś powiedzieli, mainstreamowi w obu krajach – czy to nie materiał na scenariusz filmowy? Niestety, bez happy endu.

Książka uznana za najlepszy Debiut Historyczny 2008 roku

Reisch A.: Nieznany front zimnej wojny

Szczególnie bliska naszemu sercu książka o tajnym programie dystrybucji książek za żelazna kurtyną. Kolportaż książek, który stał się formą walki politycznej oraz wspierał prace polskich naukowców. CIA, Nowojorski Instytut Książki i niewiarygodne – milionowe  ilości publikacji, które z USA wędrowały do Europy Środkowej. Książka o tajnej amerykańskiej akcji w latach 1956-1991, która doprowadziła do ruchów wolnościowych w Polsce.

Kister A.: Pretorianie

W 1943 roku w ZSRR powstał Polski Samodzielny Batalion Specjalny. Tworzyli go wierni Polsce komuniści. Szkoleni przez specjalistów z NKWD, członkowie batalionu stali się trzonem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich zadaniem była walka z przeciwnikami politycznymi, którzy zagrażali aparatowi państwa i administracji. Bez nich komuniści nie przejęliby tak szybko władzy w Polsce.

Baliukevičius L.: Dziennik partyzanta „Dzūkasa”

Pamiętnik młodego mężczyzny, któremu wojna zabrała możliwość studiowania, wbiła go w mundur ochotnika i wysłała na front. Wcielony do armii niemieckiej trafił do sowieckiej niewoli. Rok spędził w obozach jenieckich w Czechosłowacji, na Węgrzech, na Ukrainie. Udało mu się wydostać, aby trafić w krąg zainteresowań sowieckiej bezpieki. Jedyne co mu pozostało to partyzantka.

Pamiętnik jest autentycznym zapisem przeżyć człowieka, którego młodość splotła się z tragedią wojny. Wspomnienia młodego mężczyzny, który mimo wszystko zachował pogodę ducha, są ciekawym dokumentem tamtych czasów.  Dzūkas utrwalił mnóstwo szczegółów ówczesnego społeczeństwa i życia codziennego, zwykle pomijanych w naukowych opracowaniach historycznych

Internacjonalizm czy…?

Po II wojnie światowej mniejszości narodowe stały się nie tylko problemem, ale również były traktowane jako zagrożenie dla spójności państwa. Brak zaufania, niechęć, lekceważenie, zastraszanie…. organy bezpieczeństwa PRL , wspierane przez sowieckich doradców  miały za zadanie kreować negatywny wizerunek niePolaka i stale obserwować działania członków innych grup narodowościowych.  Dla przykładu Wydział I WUBP we Wrocławiu  w swoich zadaniach miał oprócz walki z „potężnym wywiadem angielskim” , amerykańskim, francuskim i niemieckim  stale inwigilować środowiska emigrantów jugosłowiańskich (sprawa o kryptonimie  Oaza I) , czeskich (kryptonim Pepik), greckich i ludność pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i ukraińskiego. Jednym z kluczowych zadań wydziału było również ustalanie odbiorców sabotażowych ulotek „akcji balonowej” oraz ich ukaranie. Niezwykle zaskakujące są odkrycia badających dokumenty osobowe pracowników Wydziału.

Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu w kwietniu 2010 roku.  Z regionalnego  punktu widzenia dla nas najciekawsze wydaja się rozdziały o Dolnym Śląsku, o zagranicznych turystach na Dolnym Śląsku, o tutejszych autochtonach,  czy o agencie „Celi” urodzonym w Brazylii, który przeniknął do środowiska mniejszości niemieckiej w Wałbrzychu.

Pełna lista przekazanych publikacji:

 1. Administracja Polskiego Państwa Podziemnego
 2. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości …
 3. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954-1956
 4. Aparat bezpieczeństwa, propaganda a praska wiosna
 5. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. T. 1
 6. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. T. 2
 7. Baliukevičius L.: Dziennik partyzanta „Dzūkasa”
 8. Biernacki L.: Gdy wieje wiatr historii…
 9. Blažek P.: Ryszard Siwiec
 10. Cisek J.: Oskar Halecki. Historyk – Szermierz Wolności
 11. Gajownik T.: Tajny front niewypowiedzianej wojny
 12. Granice kompromisu
 13. Internacjonalizm czy…?
 14. Iwaneczko D.: Opór społeczny a władza w Polsce …
 15. Kister A.: Pretorianie
 16. Kruszyński M.: Ambasada RP w Moskwie
 17. Kryptonim „Klan”. T. 1
 18. Kryptonim „Ośmiornica”
 19. Kryptonim „Pegaz”
 20. Kryptonim „Wasale”
 21. Małaśnicka-Miedzianogóra M.: Róże dla Lone
 22. Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 1. Niepokorni
 23. Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 2. Kronika wydarzeń. Cz. 1
 24. Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 2. Kronika wydarzeń. Cz. 2
 25. Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 1
 26. Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 2
 27. Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 3
 28. Polak B.: Rozmowy
 29. Polska 1939-1945
 30. Polskie Państwo Podziemne w dokumentach. T. 1. Protokoły…
 31. Polskie Państwo Podziemne w dokumentach. T. 2. Okręgowa…
 32. Ramotowski J.P.: Sto razy głową w mur
 33. Reisch A.: Nieznany front zimnej wojny
 34. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu … na Lubelszczyźnie
 35. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu … na Pomorzu
 36. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu … na Rzeszowszczyźnie
 37. Sacewicz K.: Centralna prasa Polski Podziemnej
 38. Sakowicz K.: Dziennik 1941-1943
 39. Siemaszko K.: „W trudnym okresie odbudowy państwa”
 40. Stola D.: Kraj bez wyjścia?
 41. Stół bez kantów i inne rozmowy biuletynu IPN z lat 2003-2005
 42. Testament Polski Walczącej
 43. Z dziejów walk o niepodległość. T. 1
 44. Z dziejów walk o niepodległość. T. 2
 45. Zmagania z historią
 46. Zmierzch dyktatury. T. 1
 47. Zmierzch dyktatury. T. 2

 

18 maja 2017 r.
wszystko z kategorii: Wydarzenia, Zasoby <<   >>