Home > Wydarzenia > VI Wielkie Wierszowanie
Facebook
Instagram
Tiktok

VI Wielkie Wierszowanie

opublikowano: 3 marca 2017, przez: jl

Stowarzyszenie „Jeleniogórski Klub Literacki”oraz Książnica Karkonoska

zapraszają na

VI WIELKIE WIERSZOWANIE

i konkurs poetycki o Laur Młode Pióro 2017

Więcej informacji na stronie Jeleniogórskiego Klubu Literackiego
http://sjkl.pl/?p=3241


Regulamin Jeleniogórskiego Konkursu Poetyckiego o Laur „Młode Pióro`2017”

 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki przy wsparciu Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
 2. Konkurs skierowany jest do młodych autorów, uczniów szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z Jeleniej Góry, Karpacza i okolic. Od 2013 roku zapraszamy uczniów szkół średnich z Chojnowa. W roku 2017 do konkursu zapraszamy także uczniów legnickich liceów. Uczestnik konkursu musi być uczniem szkoły średniej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza o tematyce dowolnej. Łączna objętość wiersza nie może przekraczać 60 wersów. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden wiersz.
 4. Wiersz na konkurs (w dwóch egzemplarzach drukiem, rękopisów nie przyjmujemy) należy nadsyłać na adres pomysłodawcy konkursu: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 58-500, Aleja Bankowa 27, z dopiskiem: „Konkurs Młode Pióro 2017”. Przesyłka musi dotrzeć do 13 marca 2017 r. (Można osobiście złożyć zamkniętą kopertę w portierni Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze). Wiersz można przesłać także jako plik załącznika e-maila w formacie dowolnego popularnego edytora (DOC, DOCX, ODT, TXT). Mail o temacie MŁODE PIÓRO 2017 prosimy przesyłać na adres: redakcja@sjkl.pl. W terminie do godz. 23.59 13 marca 2017 r. Wiersz przesłany pocztą musi być podpisany. Należy obowiązkowo podać następujące dane autora (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwę szkoły, poziom klasy, pocztowy adres do korespondencji, nr telefonu, osobisty adres e-mail). Powyższe dane należy podać na osobnej kartce (w przesyłce pocztowej) bądź w treści maila, do którego będzie dołączony plik z wierszem konkursowym.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
 7. Wiersze autorów niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzca otrzyma nagrodę „Młode Pióro 2017”. Wskazany jest udział w „Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze AD’2017” wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w kolejnym almanachu Wielkiego Wierszowania oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
 10. Podsumowanie konkursu odbędzie się 22 marca 2017 r. podczas Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze, w Książnicy Karkonoskiej. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 11. W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 500-389-195.
22 marca 2017 r.
godz. 9.15-13.30
Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra
wszystko z kategorii: Wydarzenia <<   >>