Home > Zasoby > Recenzje literatury regionalnej > „Sportowcy ziemi jeleniogórskiej” <br…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

„Sportowcy ziemi jeleniogórskiej”
Roman Prystrom (red.)

opublikowano: 1 września 2014, przez: jl

Sportowcy ziemi jeleniogórskiej. 1945-2010. Praca zbiorowa pod red. Romana Prystroma i In., oprac. graf. i rys. Marek Lercher,

Wydawca Książnica Karkonoska, Jelenia Góra 2012, format 24×31 cm, ss. 416


Polscy sportowcy na ziemi jeleniogórskiej

Autor: Romuald Witczak

Dzieło ma charakter monumentalny, co wynika już nawet z jego formatu i objętości. Powyższy tytuł tej noty czytelniczej jednoznacznie określa, że praca dotyczy polskich sportowców, co zostało zresztą określone w drugiej części tytułu, który podaje datę początkową na rok 1945, czyli od momentu, kiedy ta ziemia zaczęła przynależeć do Polski. Wcześniej były tu także wielkie tradycje sportowe, ale zmiana przynależności państwowej i wymiana ludności je przerwała. Żywioł polski musiał podjąć własne działania w tym zakresie i uczynił to z powodzeniem, o czym świadczy treść tej książki. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że przybywający tu z innych obszarów Polacy nie zawsze musieli zaczynać od zera, bo wielu podjęło przerwane gdzie indziej działania, a więc po prostu kontynuowało wcześniejsze zdobywanie doświadczeń.

Podstawową część dzieła stanowi alfabetycznie ułożony dział: „Przegląd dyscyplin sportowych i osiągnięć zawodników”. Każdy z tych rozdziałów ma swojego autora (autorów), zawiera historię dyscypliny na ziemi jeleniogórskiej, nazwy klubów, sponsorujących instytucji, nazwiska działaczy, trenerów, zawodników i ich dokonania. Każda dyscyplina została zilustrowana wstępnym kolorowym rysunkiem oraz historycznymi zdjęciami, ukazującymi samą dyscyplinę w działaniu i sylwetki sportowców. Omówiono 29 dyscyplin sportowych.

Ten rozdział zawiera mnóstwo dramatycznych historii poszczególnych zawodników, którzy pięli się do swoich sukcesów ogromnym wysiłkiem własnym, swoich trenerów, rodzin, działaczy… To najbardziej fascynująca lektura.

Istotą sportu jest dążenie do najlepszych z możliwych wyników. Jest naturalne, że szczególną estymą otacza się zawodników i drużyny, którzy uzyskują najlepsze wyniki. Rozdział „Najlepsi sportowcy ziemi jeleniogórskiej” wymienia 219 nazwisk (na kilka tysięcy ogółem). Węższą grupę najlepszych z najlepszych określa rozdział „Olimpijczycy”, gdzie wymieniono 43 zawodników, którzy wzięli udział w olimpiadach (niekiedy wielokrotnie), przeważnie – co naturalne u nas – w dyscyplinach zimowych.

Autor wstępu (?) duży nacisk kładzie na organizatorów życia sportowego ziemi jeleniogórskiej, wymienia też placówki oświatowo-wychowawcze i zakłady kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego – jako tych, którym sport jeleniogórski wiele zawdzięcza.

Jak przystało na tak poważne wydawnictwo książka została opatrzona w „Indeks nazwisk”, który stwarza wygodę w odnalezieniu interesujących czytelnika postaci.

Na koniec jeszcze słów kilka o ilustracjach. Jest ich dużo, najwięcej portretowych, statycznych, ale także sporo reporterskich, dynamicznych, z zawodów, które tak bardzo przybliżają charakter opisywanej dyscypliny sportu. To sprawia, że ta ogromna księga jest „żywa” i nie męczy czytelnika.

Inne dziedziny naszego życia społecznego mogą zazdrościć sportowcom tak wspaniałego wydawnictwa.

wszystko z kategorii: Recenzje literatury regionalnej, Zasoby <<   >>