Home > Zasoby > Eko-Serwis > 2008-2018 > Modernizacja i rozbudowa infrastruktury…
Nasz profil na instagramie
1 tys.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jeleniej Górze.

opublikowano: 1 stycznia 2009, przez: praktykant

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jeleniej Górze. // Ekopartner 2009, nr 4, s. 14-15.

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków (Jelenia Góra).
 • Urząd Miasta (Jelenia Góra). „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”
 • Urząd Miasta (Jelenia Góra). „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”
 • Fundusz Spójności UE
 • ISPA
 • Programy pomocowe UE
 • Kanalizacja – inwestycje
 • Oczyszczalnia ścieków – inwestycje
 • Ścieki – inwestycje – planowanie
 • Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – gospodarka komunalna
 • Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – gospodarka wodna
wszystko z kategorii: 2008-2018, Eko-Serwis <<   >>