Nasz profil na instagramie
1 tys.
Spotkanie z Henrykiem Nicponiem
spotkanie autorskie
Spotkanie z Henrykiem Nicponiem
Hen­ryk Nic­poń jest au­to­rem książki "Po­lowanie na ge­nerała -
Piłs­ud­ski kon­tra Ro­z­wadow­ski".
data 24 stycznia 2018
godzina 17:00
miejsce Sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27, III p.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry