Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wakacje w Bibliotece 2018 Reanimacja słowa (warsztaty dziennika...
akcja
Wakacje w BDM 2018 - Reanimacja słowa
Za­prasza­my na warsz­taty dzien­nikar­skie w Bi­blio­tece Dzie­cięco-Młodzie­żowej.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry