1 tys.
Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu
inne
Wakacyjne godziny otwarcia
W lipcu i sierpniu biblioteka zmienia godziny otwarcia
1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
Sza­now­ni Czytel­nicy! Tr­wa okres let­nio-waka­cyj­ny Przy­po­mi­na­my o in­nych go­dzinach otwar­cia na­szych placówek w ty­m czasie. Sz­cze­gółowy gra­fik jest do­stęp­ny pod po­niższy­mi lin­ka­mi: DZIA­ŁY PRZY UL. BAN­KO­WEJ 27 FI­LIE
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.