1 tys.
Tureckie Kino w Książnicy Karkonoskiej
akcja
Tureckie Kino w Książnicy Karkonoskiej
centrum_kultury_tureckiej_warszawa
Roz­po­czyna­my nowy cykl we współp­racy z Cen­trum Kul­tu­ry Tu­rec­kiej w War­sza­wie
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.