Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wakacje w Bibliotece 2017
akcja
Wakacje w Bibliotece 2017
W Bi­blio­tece Dzie­cięco-Młodzie­żowej "Bi­blio­waka­cje" a w Fi­liach nr 3 oraz 6 "Po­mysłowe waka­cje - bi­blio­tecz­ne atrak­cje".
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry