1 tys.
Quiz literacki „Nie tylko Jane Austen”
akcja
Quiz literacki "Nie tylko Jane Austen"
plakat1a_nie-tylko
Nad­chodzi wio­sna, a to po­dob­no naj­lep­szy czas na mi­łość. Dlatego za­chęca­my do za­nurze­nia się w at­mos­ferze wiel­kich literac­kich ro­man­sów i do wspól­nej za­bawy przy ro­z­wiązywaniu quizu pt.: "Nie tyl­ko Ja­ne Au­sten".
Książkomat i Bibliobox – nowe usługi w Książnicy.