Home
1 tys.
Nowe godziny otwarcia Biblioteki
akcja
Zmiany godzin pracy Biblioteki
h
In­for­mu­jemy, że go­dziny otwar­cia Książn­icy Kar­ko­noskiej przy ul. Ban­ko­wej 27 w Jele­niej Górze ule­gły zmia­nie.
Jeleniogórski Szlak Sztuki – projekt Książnicy Karkonoskiej