Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wiesława Siemaszko-Zielińska – 30 lecie twórczości
spotkanie autorskie
Między słowem a dotykiem
30-le­cie twór­czo­ści literac­kiej Wie­sławy Sie­masz­ko-Zie­lińs­kiej we wro­cław­skim Klu­bie Mu­zyki i Literatu­ry.
data 24 października 2017
godzina 18:00
miejsce Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry