Nasz profil na instagramie
1 tys.
Wyrok
spotkanie autorskie
Wyrok
Spot­ka­nie au­tor­skie i pro­mo­cja naj­now­szej po­wie­ści Bo­gusława Ja­sińs­kie­go, której ak­cja ro­z­grywa się w Kar­ko­noszach.
data 24 listopada 2017
godzina 17:00
miejsce Sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry