Nasz profil na instagramie
1 tys.
Jan Ryszard Sielezin W kręgu myśli politycznej polskiego ruchu ...
spotkanie autorskie
Jan Ryszard Sielezin
W kręgu myśli po­li­tycz­nej pol­skie­go ruchu lu­do­we­go - ar­ty­kuły i sz­ki­ce po­święcone wy­branym za­gad­nie­niom myśli po­li­tycz­nej ruchu lu­do­we­go.
data 27 marca 2018
godzina 17:00
miejsce Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Sala konferencyjna.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry