wersja testowa
Home
1 tys.
Anomalie pogodowe Jeleniej Góry i okolic w wiekach XIII-XVIII
inne
Anomalie pogodowe
Wykład i prezentacja Eugeniusza Gronostaja
27 stycznia 2015 r.
godz. 16.00
Sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej
Za­prasza­my na wy­kład i pre­zen­tację Eu­geniu­sza Gro­nostaja pt. "Anoma­lie po­go­dowe" z cyklu wy­kładów do­ty­czących Jele­niej Góry i oko­lic w wie­kach XIII-XVIII. Pre­zen­tacja zo­stanie wzbo­ga­cona cie­ka­wymi ma­pa­mi, wy­kresami oraz ob­ra­zami, a do­ty­czyć będzie zja­wisk ta­kich jak: bu­rze, tor­na­da, krót­kie okresy zlodowaceń, su­sze, sza­rańcze oraz in­ne.

Zmiany w Czytelni Regionalnej

Szanowni Czytelnicy, Organizacja Czytelni Regionalnej w siedzibie głównej Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 uległa zmianie. Od 1 października 2014 r...

Nowa strona internetowa

Strona internetowa Książnicy Karkonoskiej znajduje się wciąż w fazie testowej. Prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie napotkanych błędów na adres email sekretar...

Jeleniogórski Szlak Sztuki – projekt Książnicy Karkonoskiej