1 tys.
Nasze wiosenne kiermasze
akcja
Nasze wiosenne kiermasze
Sza­now­ni Czytel­nicy. Dwa razy w ro­ku, w okresach wio­sen­nym i jesien­nym or­ga­nizujemy kier­masz książek używanych.

Po­da­jemy da­ty kier­ma­szów w okresie wio­sen­nym.

Za­prasza­my ser­decz­nie.
Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry